oficiální internetové stránky obce
Adresa:
Dyjice 20
588 56 Telč

Obecní úřad

Sazebník úhrad za poskytování informací

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 2 Kč

Osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 4 hodiny) jsou ve výši 150,- Kč za každou započatou hodinu.

Úhrada výše uvedených nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli požadována v případě, že náklady budou nižší než 100,- Kč.