Osada obvyklým lidovým názvem tak jmenovaná, jejíž jméno je zajisté od řeky Dyje, poblíž tekoucí. Jméno vesnice všelijak psávali: Dygizc 1350, pomnožně užito 1371 v Dygywiczich, 1580 „Velika Dicze“. Nesprávno říkati (dle německého) „Velká Dejc“.

Vesnice tato, 3 km východně Telče poblíž silnice Telč-Želetava na horském svahu položená, tvoří s Dejčkou, Dolními Dvorcemi a Strannou politickou obec.

Vlastivěda Moravská, 1913