oficiální internetové stránky obce

Dyjice 20
588 56 Telč

Telefon: 721 624 664, 567 223 846

Historie - Stranná

Pozorovateli s pahorku Oslednice u Telče daleký otvírá se kraj k jihu, západu a severu; jen na východ obzor končí blízkým hřbetem pásmové pahorkatiny k jihu se vlnící, v níž Dyje hluboké si vyryla řečiště. Od Urbanova až k Radkovu zálibně spočine zrak na úbočí pahorkatiny té, na němž ve skupinách tmavých lesíků a zelených polí bělají se domky tří malých vesniček: Stranné - sám název na „stráň“ připomíná, Dejčky a Dejce; a býval za stara pohled ten ještě malebnějším, pokud tyčily se tu hrádky (tvrze) zemanů Dejckých a Radkovských. 

Stranná, po prvé r. 1372 v listinách uvedená,1) r. 1466 píše se: villam Stranie - jest osadou (viz Dejc) o 5 číslech se 40 obyvateli. Do Telče 4 km cesty; nedaleko vsi vede silnice do Staré Říše.

Katastr vykazuje tu 100 ha (pole 51, louky 14, zahrady 1•2, pastviny 12, lesy 17).

Kostelem a školou patří do Urbanova.

Jména tratí: pod Cestou, za Vrchy, na Dílech, Cesty, Vody. R. 1372 udělena byla Stranná markrabětem Janem v léno Štěpánu z Borku a připomíná se r. 1466 při panství Dačickém. R. 1580 byla již při Telči, majíc 3 lidi usedlé; celoláníka a 2 tříčtvrtníky, kteří robotovali 10 dní robotou žennou, pak seno
z louky „robotnice“ před Ořechovou musili s Dvoreckými síci, usušiti, shrabati i svézti. O vánocích dodávali 3 vozy dříví na zámek. Úročili v roce 2 kopami 19 groši.

V 17. století patřila ves k rychtě Urbanovské. Seděli tu: Urban Hrůza, Tomáš Bednář, Ambrož Mottl.

Vlastivěda Moravská 1913